top of page

"עד קצה המושב" הספר זכה בפרס זאב לספרי י


"רוזנבלום חוזרת לעסוק במה שגורם לספרה לזהור כל-כך מעל ערימות ש לספרי נוער ישראליים אחרים – חשיפה של תהליכים נפשיים ורגשיים בדרך אינטליגנטית, חפה מאשליות, ועדיין נהירה ואפשרית." (רונית רוקאס, הארץ)

"עמליה רוזנבלום מציגה כאן כתיבה עשירה שניכר כי עומד מאחוריה אוצר עשיר של השכלה ואינטליגנציה" (טלי כוכבי, רשת א')

"ספר מקסים זה נכתב כמחווה לספר הקלאסי "הרוח בערבי הנחל", ובהשראתו. הסיפור שופע חן, חום אנושי, חוכמה והומור. אלה נובעים מהאופן שבו תופסות החיות את עולם בני האדם ואת הקשר שלנו עמן. זהו גם סיפור התבגרות, שופע תובנות פסיכולוגיות, שראשיתו משבר כואב של פרידה וסופו צמיחה אישית ופיוס". (אתר כנפיים, המרכז לטכנולוגיה חינוכית)


bottom of page