top of page

איך עוצרים את הלופ האינסופי של הריב עם בין הזוג?


אורך ההרצאה: 60-90 דקות

קהל היעד: מגיל 25 ועד 120

תיאור ההרצאה:

מכירים את הזוגות האלה שפשוט צריכים להתגרש? אני לא!שבעים אחוזמהזוגות במצוקה, סובלים ממצב שנראה חסר מוצא, אבל יכול להשתפר פלאים אם רק נבין שהם תקועים בתוך לופ מכאיב של סגנונות הגנה רגשיים מנוגדים, שגורמים להם להפעיל שוב ושוב את ה"אזעקות הרגשיות" זה של זו.

סגנונות ההגנה האלה נקראים: "הרדיפה" ו"הנסיגה". בן הזוג הרודף, לא באמת חושב שהוא רודף, כמובן.הוא בכך הכלמאד רגיש לתחושה שהאדם הכי קרוב אליומתרחק ממנו. אם את הרודפת, את יודעת מתי הוא אפילו חושב להתרחק ממך. את חשה את זה בצליל הקול שלו, במבט שלו, או במילה הלא מתאימה. וכשאת חשה בזה, את מתחילה להגן על עצמך. אבל לא רק על עצמך את מגנה. את מגנה על הקשר. את יודעת שזה הכל עליך. אם לא תתריעי שמשהו לא בסדר, אם לא תלחצי לפתוח את הדברים, שום דבר לא יקרה פה, הכל רק ילך ויתפרק.

גם בן הזוג הסנוג לא חושב שהוא נסוג. הוא בסך הכל מאד רגיש לתחושה שהאם הכי קרוב אליו ביקורתי כלפיו. אם אתה הנסוג, אתה יודע מתי היא מתחילה לכעוס. אתה חש את זה בצליל הקול שלה, במבט שלה, במילה הלא מתאימה. וכשאתה חש בזה, אתה מתחיל להגן על עצמך. אבל לא רק על עצמך אתה מגן. אתה מגן על הקשר. אתה יודע שאין טעם לחטט בפצעים, אתה יודע שאין דבר שתוכל להגיד לה שירגיע אותה, אתה מנסה להיות בשקט עד שהסערה תחלוף.

אבל איך בת הזוג שלך רואה את זה? נכון, היא מרגישה שאתה מתרחק יותר.ומה היא עושה בתגובה? נכון, היא רודפת יותר. ואיך אתה מבין את זה? נכון מאד, כהתעצמות של הביקורת.

בהרצאה אעזור לכם לזהות את הלופ השלילי שלכם ואתן לכם כלים להבין מהו התפקיד שלכם בדינמיקה הזוגית המכאיבה, משום שזיהוי התפקיד שלכם הוא הצעד הראשון בדרך לחזור ליהנות מהקשר עם האדם האהוב עליכם.


bottom of page