top of page

"ללא מלים"

"יתרונם של טריגר ורוזנבלום בספר המרתק הזה הוא ללא ספק מבטם הזר, הפוגש מחדש את השפה העברית ודרכה את התרבות הישראלית לאחר שחזרו משהייה ממושכת בניו יורק." (סיגל נאור פרלמן, הארץ:ספרים)


bottom of page