top of page

למה במהלך מריבה זוגית נשים נוטות לרדוף ואילו גברים קופאים


התשובה קשורה לאופן שבו המוח שלנו מחליט אם יש לו יכולת להתמודד עם מצב הסטרס שלפנינו

.

אם נסתכל בסיטקומים, נחשוב שחיי הנישואים הם עינוי שבו בעל ואשה נמצאים בקרבות אינסופיים שנדלקים, כמעט תמיד, מגפרור קטן וחסר חשיבות. נראה שהתפקידים בהצגה הזו קבועים: האשה רודפת את הבעל, לפעמים היא הולכת אחריו מחדר לחדר (כלומר רודפת אותו פיזית) ולפעמים היא כותבת לו ווטסאפים ארוכים ומפורטים (כלומר רודפת אותו נפשית), אבל בכל מקרה היא מתנהגת בצדקנות, מפגינה זיכרון אבסולוטי, ולא נרגעת עד שבעלה מפגין כניעה מוחלטת. מנגד, הבעל הרבה פעמים מתנהג כאילו הוא עבר כריתה של האונה הקדמית של המוח: הוא שותק, לפעמים אפילו צוחק, הוא שקוע בשטויות בטלפון שלו, ועל פניו נראה שהוא מזלזל בצרכים שלה, מעדיף בגדול לישון, למעט האפשרות החריגה של סקס, שבשבילה הוא מוכן לוותר אפילו על כדורגל (בטלוויזיה).

והשאלה היא: למה? מדוע בזמן מריבה, נשים נוטות להגיב בתוקפנות ואילו גברים נוטים להתרחק או לקפוא? הסיבה לכך היא שמבחינת המוח שלנו, מריבה זוגית היא איום ברור ומיידי, שגורם לו לייצר תגובת סטרס חריפה, שניתן לקטלג אותה לפי אחת משלוש הקטגוריות הבאות: לחימה, מנוסה או קיפאון (Fight, Flight or Freeze). כנראה שבאותו רגע שבו המוח שלנו מזהה את מצב הסטרס שלפניו, הוא גם עושה הערכת מצב לגבי היכולת שלנו (בעלי המוח) להתמודד עם האיום. אם המוח (אנחנו) מעריך שביכולתנו להכניע את הגורם המאיים, ניכנס למצב של לחימה (Fight). אבל אם ההערכה תהיה שאין לנו סיכוי מול מקור הסכנה, ננסה לברוח ממנו (Flight). ויש גם מצב שלישי, והוא מצב שבו המוח שלנו מעריךהגיעחנו לא יכולים להכניע את היריב אבל זה גם בלתי אפשרי מבחינתו להסתלק מהמקום, במצב כזהניכנס תגובה של שיתוק וקיפאון (Freeze).

אני חושבת שמסיבות ביולוגיות, אבל במיוחד מסיבות חברתיות, בנסיבות של מריבה זוגית, יותר מרגישות שיש להן את "הטכנולוגיה" הנדרשת להתמודדת עם האיום - יכולת ביטוי מילולי גבוהה, זכרון מושלם, חיבור מהיר לרגשות- ולכן הן נכנסות למצב של התקפה. באופן דומה, וגם כאן, משילוב של השפעות ביולוגיות וחברתיות, גברים מרגישים שהם מצד אחד לא יכולים לנצח בריב (בכלים לגיטימיים, אניווי) ובמקביל הם מרגישים כלואים, מבלי יכלת לברוח, והתוצאה היא קיפאון.

כאמור, לדעתי זאת לא כל התשובה, והתפקידים האלה נמצאים בשינוי מתמיד, כתוצאה משינויים חברתיים. אבל הנקודה החשובה ביותר כאן, מנקודת מבטי כמטפלת זוגית, היא שגם גברים וגם נשים עושים כמיטב יכולתם כדי להתמודד עם הסטרס שנגרם בזוגיות לא בטוחה, והדבר האמיתי שהם נאבקים עליו זו היכולת לשרוד את הקשר ולייצב אותו..


bottom of page