top of page

תהליך השינוי בטיפול הזוגי

מבוסס על הגדלת היכולת לשאת את הרגשות הכואבים ולשתף בהם במקום להתגונן


bottom of page